De impact
van de missie

Op elk project zijn er mensen verstopt en verborgen. Wij gaan ze ontdekken en een poosje met ze optrekken. De projecten lenen zich daar uitstekend voor. Het zijn de verdrietige verhalen achter de voordeur. Wij willen geen bewoner meer op een matje in de keuken tussen het afval. Geen kinderen meer zonder stroom. Geen poep van de bovenburen bij de onderburen. Geen eenzame bewoner in een drukke straat. Geen verzamelaar de hele dag alleen op z’n bed. Tenminste, niet op onze projecten. Wij gaan ze opzoeken en aangesloten houden. We gaan elkaar kennen en vertrouwen. We gaan elkaar respecteren en waarderen. Wij laten geen bewoners meer eenzaam achter.

De logica
van de missie

Als we de activiteiten van de Buurtkwartier Bedrijven naast elkaar zetten, ontstaat er een logische volgorde. Die volgorde gaan we nu inzetten om bewoners verder te helpen. Want zo eenvoudig is het eigenlijk. We gaan de verduurzaming inzetten om bewoners te ontdekken. Op elk project komen we uiteindelijk 100% binnen achter al de voordeuren. En dat is uniek! Daarom ben ik ervan overtuigd dat we deze missie kunnen realiseren.
1

Voorbereiding

Betrokken bij de vooropnames, participatie en de voorbereidingen. Een prachtig startpunt voor signalering en de eerste kennismaking met de bewoners.

2

Uitvoering

Betrokken bij de uitvoering van de energetische maatregelen en het groot onderhoud. Een prachtig moment om de signaalfunctie om te zetten in gerichte actie.

3

Nazorg

Houdt de bewoner na de uitvoering aangesloten. Dit is een natuurlijk moment te bewaken dat de bewoner niet meer in de oude situatie terecht komt.

De praktijk
van de missie

Met mijn Buurtkwartier Bedrijven zijn we lang genoeg in de wijk om impact te realiseren. We zien de eerste bewoners al vroeg tijdens de vooropname van de woningen. Hier ontstaan de eerste signalen. Tijdens de participatie- en voorbereidingsfase verbeteren de contacten. De uitvoeringsfase leent zich bij uitstek om vertrouwen en tijd te winnen en om de signalen uit het complex verder uit te diepen. Waar we anders na de opleverfase zouden afronden, blijven we nu bij een paar bewoners de waakvlamfunctie vervullen om te voorkomen dat ze terugvallen in hun isolement.

Het complex in de isolatie; de bewoner uit de isolatie. Dat is mijn missie! Doet u mee?

Ontdek de bedrijven

Ik heb de hele corona periode nodig gehad om te ontdekken wat nou eigenlijk mijn missie is