Meetmij is als specialist betrokken bij de verduurzaming van en de energietransitie in de sociale huursector. Meetmij ondersteunt woningcorporaties bij het opstellen en actueel houden van Energielabels. Bij groot-onderhoud ondersteunen we ook hun aannemers met maatwerkadvies en het opnemen en afmelden van de woningen.

Ga naar www.meetmij.nl

Hakvoort Mens en Gebouw is betrokken bij de uitvoering van groot-onderhoud en verbetermaatregelen. We ondersteunen corporatie en aannemer van participatie tot en met oplevering. Communicatie, planning en bewonerscontact zijn nauw met elkaar verbonden. We komen overal binnen en leren iedereen kennen, dat is onze kracht.

Ga naar www.mensengebouw.nl

Estafet bekommert zich om de individuele bewoner die het niet redt. Vaak alleen, vaak geïsoleerd. Aanhaken bij de bewoner en de bewoner aanhaken bij de maatschappij. Estafet bedenkt concepten om dat isolement te ontdekken en te doorbreken. Een renovatieproject vanuit Meetmij en Hakvoort is een mooi startpunt om deze bewoner te signaleren.

Ga naar www.estafet.nl

Resultaat
Gericht
Samenwerken

Ik ben lid van de Stichting Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken. Want daar hou ik van; leren, samenwerken en gericht op een resultaat.

En vanuit deze gedachte benader ik de plaats en de diensten van mijn bedrijven. Vanuit deze gedachte benader ik ook de plaats van onze klanten. En vanuit deze gedachte benader ik ook de plaats van onze bewoners. Vaak zonder dat zij het weten brengen wij hun belangen in in de keten. Een eenvoudige opmerking in de vergadering kan er voor zorgen dat de bewoners 30 jaar lang toch ergens van kunnen genieten. Dat is het boeiende van de Buurtkwartier Bedrijven: vanuit het RGS model schakelen tussen alle posities en belangen. Zo vertalen wij onze passie voor de volkshuisvesting.

 

Van huis
naar hart

Eén passie, drie bedrijven. Het gaat altijd om mensen en het gaat altijd om gebouwen. Bouwkundig, sociaal en maatschappelijk. Een logische combinatie. Betrokken tijdens elke fase, met oog voor de belangen van alle partijen.

In de ogen
kijken

Wij kijken iedereen graag recht in de ogen. De klant, de keten, de bewoner, het projectteam, de bouwvakkers en uiteraard ook onszelf. Doen we recht en goed wat ze van ons verwachten. Kunnen we met een rechte rug naar huis aan het eind van de dag. Of aan het ‘eind’ van de coronacrisis. Welke rente levert onze inzet op in de wijk?

Respect, volharding en creativiteit; die bagage nemen we mee als we aanbellen in de wijk.